Odborná porota

Odborná porota se skládá ze 6 členů:

  • Ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.
  • Zástupce Moravskoslezského kraje – náměstek hejtmana
  • Patronka soutěže (podnikatelská sféra)
  • Patronka soutěže (sociální oblast)
  • Patronka soutěže (akademická sféra)
  • Zástupce médií